Oss Fra Lidarende spiller på Saxon King 9. November

Arrangementsinformasjon

Sitter du også litt fast i 80-tallet? OssFraLidarene fremfører eget materiale i tekst og toner, med rot i 80-åra. Ska, rock, reggae er vel betegnende.